Er du interessert i teknologiske fag?

Da kan utdanning innen Teknikk og industriell
produksjon være noe for deg!
Romsdal Forum for Teknologiske Fag er en forening som sammen med Romsdal og
Fræna videregående skoler sikrer deg gode vilkår for din skolegang og læretid.

© RFfTF 2023 - Romsdal Forum for Teknologiske Fag