Bonus fra RFfTF

Elever fra TIPVelg å gå videre til Vg2 Industriteknologi å få
mulighet til bonus og stor sjanse til å få læreplass!

De elever som velger Vg2 Industriteknologi med studieretningene innen plate-, CNC-operatør, produksjonstekniker, verktøymaker eller industrirørlegger kan:

 • Inngå en skriftlig avtale med RFfTF, som forplikter deg til å velge læreplass blant en av medlemsberiftene.
 • Delta på aktivitetskvelder og andre kontaksskapende aktiviteter som arrangeres.
 • Få utbetalt en bonus av RFfTF. Bonusen er avhengig av dine oppnådde resultater og utbetales etter endt
  skoleår i juli.
 • RFfTF forplikter seg til å skaffe deg læreplass blant medlemsberiftene.

Utbetaling av bonus

Utbetalingen av bonus krever at du minst har fått ståkarakter i alle fag, og har ett fravær som ikke overstiger 7% av skoleåret. Deretter utbetales bonusen etter oppnådd gjennomsnittkarakter som angitt i etterfølgende skala:

 • 2,0 til 2,69 – 3.000 kr
 • 2,7 til 3,79 – 6.000 kr
 • 3,8 til 4,59 – 12.000 kr
 • 4,6 til 5,19 – 10.000 kr
 • 5,2 til 6,00 -15.000 kr


Velg Vg2 Industriteknologi og du vil ha stor sjanse til å få en læreplass
og gode forutsetninger for å ta ønsket fagbrev!

 

© RFfTF 2023 - Romsdal Forum for Teknologiske Fag