Utplassering i bedrift

Besøk i bedrift

Elevene i den teknologiske utdanningen får mulighet å besøke flere av de bedrifter som er medlemmer i RFfTF. I utdanningen blir også elevene utplassert i bedriftene:

  • 1 uke i Vg1
  • 6 uker i Vg2
  • 2 uker i Vg3

    

Besøk i bedrift

© RFfTF 2022 - Romsdal Forum for Teknologiske Fag