Læreplass

Etter to år i videregående skole kan du gå videre
å bli lærling og få opplæring i bedrift
.

RFfTF formidler læreplasser innen foreningens 11 medlemsbedrifter i følgende fag:

RFfTF vil også være behjelpelig å finne læreplass innen:

Mer informasjon om å være lærling finner du på utdanning.no.

Søke læreplass

Ønsker du å søke om læreplass i de fagene RFfTF rekrutterer lærlinger i, så kan du gjøre dette ved å henvende deg til vår samarbeidspartner OTEK og fylle ut søknadsskjema.

© RFfTF 2022 - Romsdal Forum for Teknologiske Fag