Aktiviteter

Elever fra TIPRFfTF arrangerer informasjonskvelder og andre aktiviteter for elevene i den teknologiske utdanningen.

Hver høst blir det besøk på den årlige Industrimessen i Molde. I løpet av året arrangeres det forskjellige utflukter, ekskursjoner, bedriftsbesøk og samværskvelder med for eksempel bowling eller gokart.

RFfTF er også ute å informerer i skolen, både på ungdomsskolene og på de videregående skolene.

 

Årshjul for RFfTF

© RFfTF 2022 - Romsdal Forum for Teknologiske Fag