Om RFfTF

Romsdal Forum for Teknologiske Fag er en forening bestående av 11 industribedrifter i Romsdalsregionen.

Vårt formål er å stimulere til økt interesse for teknologiske fag, og da spesielt stimulere ungdom til å søke teknologiske fag ved videregående skoler i Romsdal.

Industribedriftene i Romsdalsregionen har hele tiden bruk for flere unge og lærevillige medarbeidere og rekrutteringsbehovet øker stadig. Elever som velger teknologisk fagutdannelse tilbys muligheten til å inngå fristende avtaler med RFfTF som sikrer gode vilkår for hele skolegangen og læretiden:

  • Vi bidrar med støtte/stipendordninger – sponsing av elever
  • Vi driver informasjon- og opplysningsvirksomhet til skole, elever og deres familier
  • Vi vektlegger et godt samarbeid mellom skole og industri
  • Vi garanterer læreplass til våre samarbeidselever
  • Bonus til elever innen fagene platearbeider, sveiser, CNC-operatør, industriell overflatebehandler, verktøymaker, produksjonstekniker  og industrirørlegger

Bli medlem

Vil din bedrift bli medlem i RFfTF? Ta kontakt med styreleder i RFfTF.

Følgende bedrifter er medlemmer i RFfTF:

Assosierte medlemmer:

Organisasjonsmodell RFfTF:

Organisasjonsmodell RFfTF
                                     

Avisutklipp om RFfTF:Midthaug
VARD


 

© RFfTF 2023 - Romsdal Forum for Teknologiske Fag