Årshjul 2014-2015

Årshjul – Samarbeidet RFFTF – Videregående Skole – Ungdomsskole 2014/2015

Måned

Uke

Dato

Aktivitet

Skoler

Bedrifter

2014

Sept.

36

Mandag02.09 Første skoledagInnskolingsuke Romsdal Vgs / Fræna Vgs

37

9.-11.09 Karrieredagene region Romsdal Ungdomsskoler i Romsdal Alle bedrifter i RFFTF

38

39

Presentasjon av Vgs på Ungdomsskolene Romsdal Vgs / Fræna Vgs

39

Åpen dag på Fræna Vgs 27.09 Fræna Vgs

39

Arbeidsutvalgsmøte i RFFTF – Brunvoll ÅrøSaker: – Oppsummering av siste skoleår Vg2 IN/Romsdal VGS

– Årets elevinntak Vg1 TIP/Vg 2 IND RVGS og Fræna VGS

– Vernetøy til Vg2 Industriteknologi og Vg2 Automasjon

– Nytt årshjul for samarbeidet presenteres

– TAF for TIP

– Evaluering av utplassering av lærlinger

– Status antall læreplasser

– Status bonusutbetalinger

AU i RFFTFRomsdal VgsFræna Vgs

OTEK

Rådgivere fra ungdomsskolene

 

Okt.

40

 

41

Høstferie for skolene (06. – 10. oktober)

44

27.10. Arbeidsutvalgsmøte i RFFTF – Brunvoll ÅrøSaker:-Effekt av karrieredagene

-Gjennomgang av elevlister Vg 1 TIP

 

PRYO 9. klasse

AU i RFFTFRomsdal VgsFræna Vgs

OTEK

Rådgivere fra ungdomsskolene

Mange av medlemsbedriftene i RFFTF deltar

44

Nov.

45

Utprøving – Ungdomsskolene i Molde og nabokommunene (10.-kl.)Yrkesveiledning og bedriftsbesøk for Vg 1 TIP (60 elever)

PRYO 9. klasse

Romsdal Videregående Skole Alle bedrifter RFFTF

46

Utprøving – Ungdomsskolene – For elever som har ønsker om hospitering på skoler med linjer som ikke finnes på nærmeste skole (10 kl.)Yrkesveiledning og bedriftsbesøk for vg1 TIP

PRYO 9. klasse

 

Romsdal Videregående Skole Alle bedrifter RFFTF

47

PRYO 9. klasse

48

Yrkesveiledning og ekskursjoner for Vg 2 Industriteknologi  (36 elever) Romsdal vgs Alle bedrifter RFFTF

Des.

50

08.12 Arbeidsutvalgsmøte i RFFTF – Brunvoll ÅrøSaker:-Referat fra hospiteringen 10.-klasse på Romsdal VGS

-Fordypningsvalgene PTF for elevene på VG 1 TIP

-Kartlegging av medlemsbedriftenes behov for lærlinger

-Fordypningsvalgene PTF på Vg2 IN

-Forberede skolebesøk på Romsdal og Fræna Vgs fra RFfTF der forumet presenteres for Vg2 IN elevene

– Oppsummering etter utplasseringer

AU i RFFTFRomsdal VgsFræna Vgs

OTEK

Rådgivere fra ungdomsskolene

 

50

51

Fredag 19.12 Siste skoledag før jul Alle skolene

2015

2

Mandag 05.01 Første skoledag etter nyttår. Terminkarakterer er tilgjengelige.  Alle skolene

4

19.01. Utplassering av Vg 3 Automatisering i bedrift Arbeidsutvalgsmøte i RFFTF – Brunvoll Årø

Saker:

-Utplasseringen av Vg 2 IN elevene i bedrift

– Oppsummering TAF 1. halvår

 

Romsdal vgsAU i RFFTFRomsdal Vgs

Fræna Vgs

OTEK

 

Noen av bedriftene i RFFTF

Jan.

Feb.

5

Utplassering av Vg 3 Automatisering i bedriftPRYO 9. klasse Romsdal vgs Noen av bedriftene i RFFTF

6

Utplassering av Vg 3 Automatisering i bedriftPRYO 9. klasse Romsdal vgs Noen av bedriftene i RFFTF

7

Prosjekt til fordypning – Utplassering i bedrift – Vg 2 IN Romsdal vgs Alle bedrifter RFFTF

8

Vinterferie for skolene 16. februar – 20. februar

9

Prosjekt til fordypning – Utplassering i bedrift – Vg 2 IN Romsdal vgs Alle bedrifter RFFTF
Mars

10

Prosjekt til fordypning – Utplassering i bedrift – Vg 2 IN Romsdal vgs Alle bedrifter RFFTF

11

Prosjekt til fordypning – Utplassering i bedrift – Vg 2 IN Romsdal vgs Alle bedrifter RFFTF

12

Prosjekt til fordypning – Utplassering i bedrift – Vg 2 IN Romsdal vgs Alle bedrifter RFFTF

13

Prosjekt til fordypning – Utplassering i bedrift – Vg 2 INHer settes 1. terminkarakter prosjekt til fordypning. Romsdal vgs Alle bedrifter RFFTF

April

14

Påskeferie

15

Utplassering av Vg 2 Automatisering i bedriftProsjekt til fordypning – Undervisning på skolen – Vg 2 IN Romsdal vgs Noen av bedriftene i RFFTF

18

27.04. Prosjekt til fordypning – Undervisning på skolen – Vg 2 IN Arbeidsutvalgsmøte i RFFTF – Brunvoll Årø

Saker:

-Oppsummering av utplasseringsperioden i bedrift

for Vg 2 Industriteknologi og automatisering

-Forberede skriving av lærekontrakter med elevene

-Forberedelse til årsmøte i RFFTF

Romsdal vgsAU i RFFTF

Romsdal Vgs

Fræna Vgs

OTEK

Rådgivere fra ungdomsskolene

 

Årsmøte i RFFTF – Brunvoll – Strandgata (byen)

18

Prosjekt til fordypning – Undervisning på skolen – Vg 2 IN Romsdal vgs

Mai

19

Prosjekt til fordypning – Undervisning på skolen – Vg 2 IN Romsdal vgs

20

Prosjekt til fordypning – Undervisning på skolen – Vg 2 IN Romsdal vgs

21

EksamensforberedelsePrøveeksamen Romsdal vgs

22

EksamensforberedelsePrøveeksamenStandpunktkarakterer settes. Romsdal vgs

Juni

23

EKSAMENSUKE Romsdal vgs

24

15.06. EKSAMENSUKEArbeidsutvalgsmøte i RFFTF – Brunvoll Årø

Saker:

-Fordeling av lærlinger på bedrift

-Utbetaling av stipend/bonus til elevene

-Forberede kommende skoleår

Romsdal vgsAU i RFFTF

Romsdal Vgs

Fræna Vgs

OTEK

25

Fredag20. juni Siste skoledag før ferien Alle skolene

© RFfTF 2020 - Romsdal Forum for Teknologiske Fag