Årshjul 2015-2016

Årshjul – Samarbeidet RFFTF – Videregående Skole – Ungdomsskole 2015/2016

Måned

Uke

Dato

Aktivitet

Skoler

Bedrifter

2015

Sept.

36

Mandag

31.08

Første skoledag

 

Romsdal Vgs / Fræna Vgs  

37

8.-10.09 Karrieredagene region Romsdal

 

Ungdomsskoler i Romsdal Alle bedrifter i RFFTF

38

       

39

  Presentasjon av Vgs på Ungdomsskolene Romsdal Vgs / Fræna Vgs  

39

  Åpen dag på Fræna Vgs 26.09 Fræna Vgs  

39

  Arbeidsutvalgsmøte i RFFTF – Brunvoll Årø

Saker:

– Oppsummering av siste skoleår Vg2 IN/Romsdal VGS

– Årets elevinntak Vg1 TIP/Vg 2 IND RVGS og Fræna VGS

– Vernetøy til Vg2 Industriteknologi, Vg2 Automasjon og
TAF-elever

– Nytt årshjul for samarbeidet utarbeides

– TAF/YSK

– Status antall læreplasser

– Status bonusutbetalinger

AU i RFFTF

Romsdal Vgs

Fræna Vgs

OTEK

Rådgivere fra ungdomsskolene

 

 

Okt.

40

       

41

  Høstferie for skolene (05. –  9. oktober)    

44

26.10. kl 08.30 Arbeidsutvalgsmøte i RFFTF – Brunvoll Årø

Saker:

-Effekt av karrieredagene

-Gjennomgang av elevlister Vg 1 TIP

 

PRYO 9. klasse

AU i RFFTF

Romsdal Vgs

Fræna Vgs

OTEK

Rådgivere fra ungdomsskolene

Mange av medlemsbedriftene i RFFTF deltar

44

       

Nov.

45

  Utprøving – Ungdomsskolene i Molde og nabokommunene (10.-kl.)

 

Yrkesveiledning og bedriftsbesøk for Vg 1 TIP

PRYO 9. klasse

Romsdal Videregående Skole Alle bedrifter RFFTF

46

  Utprøving – Ungdomsskolene – For elever som har ønsker om hospitering på skoler med linjer som ikke finnes på nærmeste skole (10 kl.)

 

Yrkesveiledning og bedriftsbesøk for vg1 TIP

PRYO 9. klasse

 

Romsdal Videregående Skole Alle bedrifter RFFTF

47

  PRYO 9. klasse    

48

  Yrkesveiledning og ekskursjoner for Vg 2 Industriteknologi  (35 elever) Romsdal vgs Alle bedrifter RFFTF

Des.

50

07.12 kl 08.30 Arbeidsutvalgsmøte i RFFTF – Brunvoll Årø

Saker:

-Referat fra hospiteringen 10.-klasse på Romsdal VGS

-Fordypningsvalgene PTF for elevene på VG 1 TIP

-Kartlegging av medlemsbedriftenes behov for lærlinger (inkl YSK/TAF)

-Fordypningsvalgene PTF på Vg2 IN

-Forberede skolebesøk på Romsdal og Fræna Vgs fra RFfTF der forumet presenteres for Vg2 IN elevene

– Oppsummering etter utplasseringer

AU i RFFTF

Romsdal Vgs

Fræna Vgs

OTEK

Rådgivere fra ungdomsskolene

 

 

50

       

51

Fredag 18.12 Siste skoledag før jul Alle skolene  

2016

       

2

Mandag 04.01 Første skoledag etter nyttår. Alle skolene  

4

 

18.01.

Utplassering av Vg 3 Automatisering i bedrift

 

Arbeidsutvalgsmøte i RFFTF – Brunvoll Årø

Saker:

-Utplasseringen av Vg 2 IN elevene i bedrift

– Oppsummering TAF/YSK 1. halvår

 

Romsdal vgs

AU i RFFTF

Romsdal Vgs

Fræna Vgs

OTEK

 

Noen av bedriftene i RFFTF

Jan.

Feb.

5

  Utplassering av Vg 3 Automatisering i bedrift

 

PRYO 9. klasse

Romsdal vgs Noen av bedriftene i RFFTF

6

  Utplassering av Vg 3 Automatisering i bedrift

PRYO 9. klasse

Romsdal vgs Noen av bedriftene i RFFTF

7

  Prosjekt til fordypning – Utplassering i bedrift – Vg 2 IN Romsdal vgs Alle bedrifter RFFTF

8

  Vinterferie for skolene 22. – 26. februar    

9

  Prosjekt til fordypning – Utplassering i bedrift – Vg 2 IN Romsdal vgs Alle bedrifter RFFTF
Mars

10

  Prosjekt til fordypning – Utplassering i bedrift – Vg 2 IN Romsdal vgs Alle bedrifter RFFTF

11

  Prosjekt til fordypning – Utplassering i bedrift – Vg 2 IN Romsdal vgs Alle bedrifter RFFTF
 

12

  Påskeferie

 

   
April

13

       

14

  Prosjekt til fordypning – Utplassering i bedrift – Vg 2 IN

Her settes 1. terminkarakter prosjekt til fordypning.

Romsdal vgs Alle bedrifter RFFTF

15

  Utplassering av Vg 2 Automatisering i bedrift

Prosjekt til fordypning – Undervisning på skolen – Vg 2 IN

Romsdal vgs Noen av bedriftene i RFFTF

17

25.04. kl 08.30 Prosjekt til fordypning – Undervisning på skolen – Vg 2 IN

 

Arbeidsutvalgsmøte i RFFTF – Brunvoll Årø

Saker:

-Oppsummering av utplasseringsperioden i bedrift

for Vg 2 Industriteknologi og automatisering

-Forberede skriving av lærekontrakter med elevene

-Forberedelse til årsmøte i RFFTF

Romsdal vgs

 

AU i RFFTF

Romsdal Vgs

Fræna Vgs

OTEK

Rådgivere fra ungdomsskolene

 

 

  Årsmøte i RFFTF – Brunvoll – Strandgata (byen)    

18

  Prosjekt til fordypning – Undervisning på skolen – Vg 2 IN Romsdal vgs  

Mai

19

  Prosjekt til fordypning – Undervisning på skolen – Vg 2 IN Romsdal vgs  

20

  Prosjekt til fordypning – Undervisning på skolen – Vg 2 IN Romsdal vgs  

21

  Eksamensforberedelse

Prøveeksamen

Romsdal vgs  

22

  Eksamensforberedelse

Prøveeksamen

Standpunktkarakterer settes.

Romsdal vgs  

Juni

23

  EKSAMENSUKE

 

Romsdal vgs  

24

13.06. kl 08.30 EKSAMENSUKE

 

Arbeidsutvalgsmøte i RFFTF – Brunvoll Årø

Saker:

-Fordeling av lærlinger på bedrift

-Utbetaling av stipend/bonus til elevene

-Forberede kommende skoleår

– Orientering om skolebruksplanen og studietilbudet v/OTEK

Romsdal vgs

 

AU i RFFTF

Romsdal Vgs

Fræna Vgs

OTEK

 

25

Fredag

17. juni

Siste skoledag før ferien Alle skolene  

 

© RFfTF 2020 - Romsdal Forum for Teknologiske Fag